Primary Navigation

Bentes Helse & Velvære

HÅRMINERALANALYSEN gir deg et bilde på hvordan det er og har vært inne i cellene dine de 2 – 3 siste månedene, – hvordan det er med mineralnivået i kroppen din.
MINERALENE er blant kroppens minste byggesteiner.
Ved å ta noen cm av rent hår i bakhodet ditt, analysere det og tolke svaret sammenholdt med den informasjonen om deg som du har gitt, kan vi finne ut hvilke mineraler du har nok av i kroppen, hvilke du har for lite av og hvilke vi bør tilføre – med samvirkende vitaminer og aminosyrer – for å balansere biokjemien din og på den måten gjøre kroppen din best mulig i stand til å håndtere alle mulige indre og ytre påvirkninger. På den måten kan vi få rettet opp ubalanser som skaper problemer og helseplager i kroppen din.
En HÅRMINERALANALYSE gir oss i tillegg svar på hva slags såkalt METABOLSK TYPE vi tilhører.
Vi har enten en RASK eller en LANGSOM metabolisme og en undergruppe av disse. Dette sier oss noe om utslippstakten på hormonene våre som i sin tur styrer alle livsprosessene våre:
– hvordan du fordøyer maten
– hvilken næring du tar opp fra maten
– hvilket energinivå du har
– hvordan du oppfatter verden rundt deg ( følelseslivet ditt)
– hvordan du reagerer på verden rundt deg (følelseslivet ditt)
Ved å stadfeste den metabolske typen vår, kan vi også få en indikasjon på hva slags sykdommer og plager vi står i faresonen for å pådra oss dersom mangler og belastninger blir langvarige/kroniske.
Denne måten å se utvikling i kroppen og så kunne være i forkant av denne, vil gi oss en god mulighet til å spare oss for helseplager og ubehag!
Kanskje er du nedstemt, har angst, er rastløs eller er ”kort i lunta”? Sliter du med allergi, eksem, er oppblåst i magen eller generelt utilpass? Du har kanskje søkt råd og fått en liten eller kortvarig bedring, men sliter fortsatt med noe uten helt å vite hva, hvorfor og hvordan du skal få en mer varig løsning på det?