Primary Navigation

Bentes Helse & Velvære

Mange av oss går med plager vi ikke så lett kan ”sette fingeren på”, som vi ikke helt vet hva kommer av eller hvordan vi skal få bukt med. Vi kan ha konsentrasjonsproblemer, innlæringsvansker, søvnproblemer, stive eller vonde muskler og ledd, dårlig fordøyelse med forstoppelse eller diaré, luft i magen eller sure oppstøt.
Kanskje er du nedstemt, har angst, er rastløs eller er ”kort i lunta”? Sliter du med allergi, eksem, er oppblåst i magen eller generelt utilpass? Du har kanskje søkt råd og fått en liten eller kortvarig bedring, men sliter fortsatt med noe uten helt å vite hva, hvorfor og hvordan du skal få en mer varig løsning på det?
Kanskje en HÅRMINERALANALYSE kan gi deg noen svar, hjelpe deg på vei og stake ut kursen mot forebygging og bedre helse!
En HÅRMINERALANALYSE har blant annet den fordelen at den kan teste mange mineraler ved hjelp av kun én riktig innsamlet prøve.
Denne testen er faktisk en av de mest omfattende og økonomisk sett gunstige screening-verktøy vi har tilgjengelig i dag.
En pasient kan slite med symptomer som behandleren kanskje ikke er i stand til å finne noen klar årsak til gjennom andre tester.
Hvis man da gjennom en hårmineralanalyse kan sette behandleren på sporet av hvilken del av kroppskjemien som er berørt, kan man så supplere med andre laboratorietester utifra dette og på den måten komme nærmere en årsak til og en riktig behandling av symptomene og den generelle helsen.
HÅRMINERALANALYSEN gir deg et bilde på hvordan det er og har vært inne i cellene dine de 2 – 3 siste månedene, – hvordan det er med mineralnivået i kroppen din.
MINERALENE er blant kroppens minste byggesteiner.
Ved å ta noen cm av rent hår i bakhodet ditt, analysere det og tolke svaret sammenholdt med den informasjonen om deg som du har gitt, kan vi finne ut hvilke mineraler du har nok av i kroppen, hvilke du har for lite av og hvilke vi bør tilføre – med samvirkende vitaminer og aminosyrer – for å balansere biokjemien din og på den måten gjøre kroppen din best mulig i stand til å håndtere alle mulige indre og ytre påvirkninger. På den måten kan vi få rettet opp ubalanser som skaper problemer og helseplager i kroppen din.